Het Dog Intervention Teamamstaff

Wat doen we?
Wij richten ons op eigenaren bij wie de hond in beslag genomen is en niet meer thuis bij hun eigenaren mogen zijn.

Onze samenwerking richt zich op het observeren, testen en als dit mogelijk is op het verder begeleiden van hond én eigenaren. Wij kunnen dit traject alleen maar doen in  samenwerking met de door de eigenaren betrokken advocaat.

Door het analyseren van de eigenaar- hond relatie, door de trainbaarheid van hond en eigenaar te bekijken en het  doen van een (her) gedragstest wordt hopelijk het uiteindelijke doel bereikt. Namelijk op een verantwoorde en veilige wijze de hond weer thuis bij de eigenaren te krijgen.

Hoe gaan wij te werk?
De hond wordt overgebracht uit de opslag naar een opvanglocatie.  Dit is noodzakelijk aangezien de eigenaar en wij op deze opvanglocatie met de hond weer in contact mogen komen. Hier wordt dan de analyse van de relatie en de trainbaarheid bekeken in de context van de reden van in beslagname van de hond. Dit is de start van de contra-expertise. Indien we het vermoeden hebben dat er bij de hond lichamelijke problemen wordt onze dierenarts ingeschakeld.

Na dit traject, wordt de hond getest middels de M.A.G. test, zodat de contra-expertise compleet is.

Ons doel is dat de hond weer naar huis gaat eventueel met aanvullende maatregelen. Hierna kan, indien nodig, de begeleiding in de thuissituatie doorgaan.

Waarom doen we dit?
Honden worden vaak na een bijtincident met een mens of andere hond in beslag genomen.

Vervolgens zit de hond in de opslag, vaak maandenlang (soms meer dan een jaar).

Tijdens deze periode mag de eigenaar niet weten waar de hond is en mag dus ook geen contact hebben met de hond. Er vindt dus ook geen analyse van deze relatie plaats.

Wij vinden dat het mogelijk moet zijn voor eigenaren om naast de, door het risk-assesmentteam van de universiteit Utrecht, uitgevoerde risicoanalyse een second opinion te krijgen.

Helaas is een second opinion niet mogelijk, omdat het benodigde beeldmateriaal van de risicoanalyse niet beschikbaar is.

Een contra-expertise is echter wel mogelijk. Wij vinden het belangrijk om de eigenaar daarbij te betrekken, zodat niet alleen de hond wordt bekeken maar ook de relatie met de eigenaar.

Binnen ons team ( D.I.T ) is alle deskundigheid aanwezig om tot een deskundig, onafhankelijk en eerlijk oordeel te komen.

Is uw hond in beslag genomen? Mail ons!
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op om de terugkeer van uw hond naar huis in gang te zetten.

 

 

puppies cane corso